Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Opdrachtovereenkomst examen

Opdrachtovereenkomst examen

14 januari 2016

Het examen voor het Diploma Eerste Hulp wordt afgenomen door twee examinatoren. Op woensdag 13 januari zijn de examinatoren over het volgende geïnformeerd.

Voor ieder examen wordt een losse opdrachtovereenkomst gesloten met de examinator. Examinatoren zijn niet in dienst bij Het Oranje Kruis maar ontvangen per examen een opdracht waar zij een vergoeding voor ontvangen. Het Oranje Kruis kan geen garanties geven met betrekking tot het aantal af te nemen examens.

De vergoeding voor het examineren wordt jaarlijks vastgesteld door Het Oranje Kruis en voorafgaand aan een examen bekend gemaakt (en dus ook voorafgaand aan een met de examinator te sluiten opdrachtovereenkomst). De vergoeding voor het examen Diploma Eerste Hulp per kandidaat bedraagt € 8,50. Ook de vergoedingen voor de overige examens zijn ongewijzigd gebleven.

Het Oranje Kruis hanteert Algemene Voorwaarden die op al haar overeenkomsten van toepassing zijn. Daarnaast zal de meest recente versie van het Reglement Examinator op de te sluiten opdrachtovereenkomst van toepassing zijn.