Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Onderzoek Magazine EHBO.NL

Onderzoek Magazine EHBO.NL

11 mei 2016

Onlangs liet Het Oranje Kruis door P&H Research een onderzoek verrichten onder de lezers van het magazine EHBO.NL en onder een groep mogelijk geïnteresseerde lezers. De lezers die meededen aan het onderzoek waren zeer tevreden over de lay-out en de uitstraling van het blad en vonden het blad uitnodigen tot lezen.

De top drie meest interessante artikelen:
1. Eerstehulpverlening
2. Uit de praktijk
3. Professionele hulpverlening.
De mogelijk geïnteresseerde lezers vulden deze top 3 nog aan met Eerste Hulp aan kinderen. Ruim de helft van deze ondervraagden gaven aan geïnteresseerd te zijn in een magazine over Eerste Hulp.

De redactie en Het Oranje Kruis kijken mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hoe het magazine nog succesvoller kan worden ingezet om EHBO onder de aandacht te brengen van een breed publiek.