Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Onafhankelijk EHBO-examen

Onafhankelijk EHBO-examen

1 september 2015

Objectieve toetsing van de EHBO-vaardigheden en -kennis is voor Het Oranje Kruis dé voorwaarde voor het verstrekken van het diploma Eerste Hulp. Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijk, getraind, examenteam van Het Oranje Kruis, dat vaststelt of de kandidaat aan de eisen die worden gesteld aan een diploma Eerste Hulp voldoet. Het verlenen van Eerste Hulp kan van levensbelang zijn en dan dient het handelen van de eerstehulpverlener van hoge kwaliteit te zijn.

De kandidaat heeft tijdens het examen laten zien effectief te kunnen handelen binnen een bepaalde tijdsduur: dat is EHBO! Examinator Vincent Peters: ‘Een onafhankelijk examen geeft het diploma veel meer waarde.’

Je moet het wel écht kunnen!