Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuwe vormgeving diploma’s en pasjes

Nieuwe vormgeving diploma’s en pasjes

20 augustus 2015

Vanaf 1 september a.s. ontvangen nieuwe Instructeurs Eerste Hulp het diploma en pasje in een nieuwe vormgeving.

Later in het jaar zullen ook de overige diploma’s en pasjes deze nieuwe vormgeving krijgen. Voor huidige diplomahouders zal dit bij het eerstvolgende hercertificeringsmoment in 2016 plaatsvinden.
De huidige bezitters van het certificaat AED-bediener krijgen vanaf de hercertificeringsdatum in 2016 een nieuw pasje met de titel Certificaat Reanimatie (incl. AED).

Sinds 2005 is het gebruik van een AED standaard onderdeel van het diploma Eerste Hulp. Hetzelfde geldt voor het onderdeel verbandleer sinds 2011. Deze onderdelen worden niet meer apart vermeld op het diploma en bijbehorend pasje.