Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuwe tarieven opleidingsseizoen 2016-2017

Nieuwe tarieven opleidingsseizoen 2016-2017

21 maart 2016

De tarieven voor het opleidingsseizoen 2016/2017 (ingaande 1 september 2016) zijn nu definitief vastgesteld en opleidingsinstituten zijn daarvan inmiddels op de hoogte gesteld.

Het reguliere tarief voor examens Diploma Eerste Hulp is sinds 2008 ongewijzigd. Ook in het nieuwe opleidingsseizoen blijft dit op hetzelfde niveau, namelijk: € 49,50. Er is een verhoging van het verlaagd tarief voor non-profit organisaties met € 5,- tenzij de aanvraag voor het examen diploma Eerste Hulp via de portal wordt gedaan. In dat geval blijft het tarief € 35,00.

Het tarief voor hercertificering wijzigt van € 12,95 naar € 14,95. Hierin zijn ook begrepen de aanvullingen op diploma en/of pasje, alsmede de aansprakelijkheidsverzekering. Dit bedrag geldt tevens voor getuigschriften, certificaten en vertalingen.

De tarieven, die 1 september 2016 in zullen gaan, vindt u hier.