Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuwe richtlijnen en lesmateriaal Eerste Hulp bij wandelletsel

Nieuwe richtlijnen en lesmateriaal Eerste Hulp bij wandelletsel

9 april 2014

Op grond van ervaringen opgedaan tijdens grote wandelevenementen zijn de eerstehulprichtlijnen wandelletsel vernieuwd.

Het Nederlandse Rode Kruis en Het Oranje Kruis hebben samen nieuw lesmateriaal ontwikkeld. Dit materiaal is hier te vinden. 

Met het beschikbaar komen van de downloadbestanden is het boekje Eerste Hulp bij Wandelletsel uit de handel genomen.