Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuwe documenten

Nieuwe documenten

21 december 2016

Een aantal documenten is vernieuwd. De series, de beoordelingslijsten, de materialenlijst en de Rol Lotusslachtoffers zijn gewijzigd naar aanleiding van de eerste ervaringen van de gebruikers.

Voor een ander deel zijn de documenten aangepast om de onafhankelijkheid van de  examensituatie beter te borgen. De formulering van het verbod op de aanwezigheid van de opleider/instructeur bij het toetsingsmoment van de door hem/haar opgeleide kandidaten is aangescherpt.

De volgende documenten staan nu op de website:
-    Beoordelingsformulier bij het examen voor het Diploma Eerste Hulp
-    Materialen examen Eerste Hulp
-    Examenseries voor het Diploma Eerste Hulp
-    Aanpassingen Het Oranje Kruis Jeugdboekje i.v.m. Richtlijnen Eerste Hulp 2016
-    het aangepaste Examenreglement Lotus
-    Hercertificering aanvullende modules instructeurs Eerste Hulp (IEH)
-    de aanpassingen in de Handleiding Instructeur Jeugd Eerste Hulp

In de eerste week van januari 2017 worden de volgende documenten op www.hetoranjekruis.nl geplaatst:
-    de Rol Lotusslachtoffers bij het examen
-    het Algemene Examenreglement (artikel 2.9)
-    het Examenreglement IEH (de artikelen 2.2 en 2.7 en de eindtermen)
-    het Reglement Examinatoren