Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuw: hercertificering Instructeur Lotus (IL) via PE-online

Nieuw: hercertificering Instructeur Lotus (IL) via PE-online

2 oktober 2015

In overleg met de twee lotuskoepels (Organisatie Lotus en Vereniging Lotus Nederland) is besloten om de hercertificering voor alle Instructeurs Lotus vanaf heden ook via PE-online te laten verlopen. De hercertificeringseisen voor de IL veranderen hiermee niet. Voor de Instructeurs Lotus die tevens Instructeur Eerste Hulp zijn, gebeurde het hercertificeren al op deze manier.

Wat betekent dit op dit moment concreet?
• Alle Instructeurs Lotus hebben een dossier in PE-online. Zij kunnen hierop inloggen op dezelfde manier als de IEH. Hoe dat moet leest u hier.
• Iemand die IEH en IL is, heeft één dossier waarin beide hercertificeringstrajecten staan.
• Iemand die zowel IEH als IL is, hoeft geen formulier meer op te sturen voor de hercertificering van hun diploma IL.

Het Oranje Kruis zal in overleg met de beide koepels verder uitwerken hoe de hercertificering van de IL via PE-online in de toekomst zal worden vormgegeven.