Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nieuw diploma en certificaat per 1 september 2019

Nieuw diploma en certificaat per 1 september 2019

23 mei 2019

In het kader van een doorlopende leerlijn heeft Het Oranje Kruis het certificaat Levensreddend Handelen (CLH) en het diploma Levensreddend Handelen (DLH) in het leven geroepen.

CLH en DLH kunnen worden beschouwd als mogelijkheid om in fases tot het diploma Eerste Hulp te komen of als zelfstandig certificaat of diploma worden beschouwd. Bij het behalen van het certificaat of diploma Levensreddend Handelen is de eerstehulpverlener in staat eerstehulphandelingen uit te voeren die onmiddellijk levensreddend zijn.

Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

- Handelen bij gevaar, waarbij meer slachtoffers worden voorkomen.

- Handelen bij gevaar, waarbij het slachtoffer uit de gevaarlijke situatie wordt gehaald.

- Handelen bij hevig bloedverlies.

- Het bellen van 112 bij hevige benauwdheid, veel bloedverlies/shock en niet-alert zijn/ bewusteloosheid.

- Handelen bij luchtwegbelemmering. 

- Zo snel mogelijk vaststellen of reanimatie nodig is en dan ook adequaat reanimeren (inclusief AED)

- In de stabiele zijligging leggen van het slachtoffer.

Toetsing

Bij het CLH worden de competenties vastgesteld door een IEH met eventueel een controle door een consulent. Bij het DLH worden de competenties vastgesteld door 1 onafhankelijk examinator.

Tijdens het examen Levensreddend Handelen worden een LOTUS-slachtoffer en reanimatiepoppen (volwassene en zuigeling) ingezet.

Eindtermen Levensreddend Handelen specifiek voor kinderen worden niet getoetst voor het CLH, maar wel voor het DLH. Na het behalen van het CLH moet men om het diploma Eerste Hulp (DEH) te behalen, het gehele examen DEH doen.

Na het behalen van het DLH moet men om het diploma Eerste Hulp (DEH) te behalen het examen DEH doen, en krijgt men (bij het in het bezit zijn van een geldig DLH) vrijstelling voor de onderdelen die al geëxamineerd bij zijn het examen voor DLH, m.u.v. reanimatie volwassene.