Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016

14 april 2016

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp zijn ontwikkeld met medewerking en goedkeuring van het College van Deskundigen van Het Oranje Kruis, het Medisch Comité van Het Nederlandse Rode Kruis en het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Deze richtlijnen vormen het kader voor de eindtermen en het lesmateriaal van Het Oranje Kruis, Het Rode Kruis en het NIBHV. Als uitgangspunt is genomen dat de te verlenen Eerste Hulp (EHBO) altijd gericht moet zijn op de meerwaarde voor het slachtoffer.

De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 vindt u hier. Achterin het document vindt u een toelichting.