Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

(Na)scholingen voor Instructeur Eerste Hulp

(Na)scholingen voor Instructeur Eerste Hulp

1 september 2016

Vanaf 1 januari 2017 worden accreditatieaanvragen die pas na de bijeenkomst in PE-online worden ingediend, niet meer in behandeling genomen.

Officieel moeten aanvragen zelfs minimaal twee maanden vóór de bijeenkomst worden ingediend (zie procedure aanvraag), maar daar werd tot nu toe soepel mee omgegaan zolang het accreditatiesysteem nog niet bij iedereen bekend was. De termijn van 2 maanden is gesteld om er voor te zorgen dat de aanvragen door de accreditatiecommissie beoordeeld zijn en er punten toegekend zijn voordat de (na)scholing plaatsvindt. Tevens dat steekproefsgewijs de visitatiecommissie ingezet kan worden.