Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Login

Login

17 februari 2014

Het Oranje Kruis heeft verregaande digitalisering van de administratieve processen rond certificering en examinering voorzien in 2014. Diplomahouders, opleidingsinstituten en andere betrokkenen kunnen zo hun gegevens controleren en digitaal aanvragen doen.

Voordat het zover is wil Het Oranje Kruis zoveel mogelijk de garantie dat alle data correct online (achter de login van de website hetoranjekruis.nl) zichtbaar zijn en de diverse processen zonder technische haperingen verlopen.

Om die reden is eind 2013 diverse gebruikers gevraagd kritisch commentaar te leveren op de website en de daaraan gekoppelde functies. Ook intern is een scherpe controle gedaan bij het testen van de systemen.
De technische onvolkomenheden die daaruit naar voren kwamen worden op dit moment aangepakt. Bovendien is besloten, om problemen te voorkomen, het opzetten van de databases achter de login, fasegewijs te laten verlopen.

Een en ander betekent, in tegenstelling tot eerdere aankondigingen, dat de login vanaf het tweede kwartaal stapsgewijs opengaat. Onze excuses voor deze, naar onze overtuiging noodzakelijke, vertraging.