Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Is een onafhankelijke certificering belangrijk?

Is een onafhankelijke certificering belangrijk?

2 april 2014

Bij een examen van Het Oranje Kruis voor het Diploma Eerste Hulp wordt door anderen dan de eigen instructeur beoordeeld of iemand de eerstehulpvaardigheden goed onder de knie heeft. Dit wordt gedaan door een examenteam van Het Oranje Kruis dat niet betrokken is geweest bij de opleiding.

Na het behalen van het examen voor het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis mag je er vanuit gaan dat als je eenmaal geslaagd bent, je ook kunt handelen als eerstehulpverlener. Vandaar dat een onafhankelijke certificering belangrijk is. Het geeft je net die extra zekerheid die je nodig hebt als eerstehulpverlener.