Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Inhoudelijke toelichting

Inhoudelijke toelichting

21 december 2016

Er zijn twee eerstehulphandelingen waarop nadere toelichting noodzakelijk is. Het betreft het zwachtelen bij een hevig bloedende wond en het laten gaan liggen bij een beenbreuk.

Zwachtelen bij een hevig bloedende wond
In de eindtermen van het diploma Eerste Hulp staat dat de eerstehulpverlener bij een hevig bloedende wond zo strak mogelijk zwachtelt. Die term behoeft enige toelichting.

Bij het examen is het gediplomeerde Lotusslachtoffer degene die bepaalt hoe strak zo strak mogelijk is. Lotusslachtoffers hebben geleerd om no-play situaties aan te geven en zullen dat op het examen en tijdens de cursus ook doen.
-    Instructeurs EH doen er verstandig aan om hun cursisten er voor te waarschuwen dat zij bij het oefenen buiten de les, met ongeoefende slachtoffers, niet zo strak mogelijk moeten zwachtelen.
-    Ook opleiders die onverhoopt met een niet gecertificeerd lotusslachtoffer werken moeten zich bewust zijn van het risico dat dit slachtoffer letsel wordt toegebracht.
-    Bij een echte hulpverleningssituatie is het van belang dat er daadwerkelijk zo strak mogelijk wordt gezwachteld.
Deze informatie is ook terug te vinden in de nieuwe versie van de series en de Rol van de lotusslachtoffers bij het examen DEH (document beschikbaar in de eerste week van januari 2017).

Laten gaan liggen bij beenbreuk
Bij een beenbreuk lijkt de richtlijn om het slachtoffer te laten liggen in tegenspraak met het algemene uitgangspunt het slachtoffer zelf de houding te laten bepalen. Om problemen op het examen te voorkomen wordt u verzocht kennis te nemen van de volgenden toelichting.

Doorgaans ligt een slachtoffer met beenbreuk na een ongeval op de grond. Wanneer het slachtoffer staat dan is het voor hem beter te gaan liggen. In staande positie is de pijn erger door druk op de botdelen en ook kan het letsel verergeren. Het slachtoffer zal waarschijnlijk uit zichzelf al gaan liggen. Mogelijk durft een staand slachtoffer het niet aan om te gaan liggen en blijf hij daarom staan, dan moet je hem helpen.

Het kan ook zijn dat een slachtoffer zit. Echt zitten is niet waarschijnlijk want dat betekent dat het slachtoffer zichzelf heeft verplaatst; je krijgt niet zomaar een breuk als je zit. Het kan zijn dat het slachtoffer zich halfzittend op de grond bevindt. Vooral bij breuken van bekken, heup en bovenbeen zal het slachtoffer in die positie de pijn vermijden door zelf al zoveel mogelijk te gaan liggen, met misschien het bovenlichaam een klein beetje omhoog. ook dit is een vorm van liggen. Voor de duidelijkheid zullen we in een volgende versie van de Instructeurshandleiding toevoegen dat we met liggen niet per definitie platliggen bedoelen.

Heeft het slachtoffer geen of nauwelijks pijn in de houding waarin hij zich bevindt, dan weet je ook niet of er sprake is van een breuk. Dan is er dus ook geen aanleiding om het slachtoffer in een andere positie te brengen.