Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Informatie

Informatie

1 juli 2016

De invoering van de nieuwe eindtermen brengt natuurlijk ook de nodige veranderingen met zich mee. Op de pagina Eindtermen 2016 staat alle informatie die tot nu toe beschikbaar is.

Vandaag is de volgende informatie beschikbaar gekomen:

- Handleiding Instructeurs Eerste Hulp
- Overzicht verschillen tussen de 26e en de 27e druk
- Wat verandert er voor de hercertificering van Instructeurs Eerste Hulp?
- Materialen voor het examen Eerste Hulp
- Verbandrichtlijnen 2016 en Handelingen Eerste Hulp

De FAQ wordt regelmatig aangepast. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar eindtermen@remove-this.ehbo.nl.
Op 1 augustus a.s. kunt u de volgende informatie verwachten:
- Beoordelingsformulieren examen Diploma Eerste Hulp
- Examenseries
- Powerpoint presentatie 27e druk het Oranje Kruis boekje
- Eindtermen Instructeurs Eerste Hulp