Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden

10 februari 2015

Het Oranje Kruis en het Nederlandse Rode Kruis, twee organisaties op het gebied van opleiding en/of certificering van EHBO, hebben besloten een onderzoek te starten naar mogelijkheden om de activiteiten op het gebied van Eerste Hulp zoveel mogelijk te bundelen.

Beide organisaties onderschrijven het belang van kennis over EHBO binnen de Nederlandse samenleving en streven naar een substantiële verhoging van het aantal mensen dat effectief hulp kan verlenen.

Onderdeel van dit onderzoek is de aanstelling van een onafhankelijke kwartiermaker die de komende maanden in kaart zal brengen wat de mogelijkheden zijn voor een verdere samenwerking. Verwacht wordt dat de resultaten van dit onderzoek begin september bekend worden gemaakt. Gedurende deze periode zullen beide organisaties de bestaande activiteiten op het gebied van EHBO onafhankelijk van elkaar voortzetten.  

Het Oranje Kruis wil hierbij graag benadrukken dat het beleid rond kwaliteit en certificering ongewijzigd blijft. In dat kader zullen we in de loop van dit jaar meerdere uitingen doen rond de slogan “Je moet het wel écht kunnen”.  Vanuit de overtuiging dat EHBO niet ingewikkeld is, maar wel toetsing vereist en het onderhouden van vaardigheden.