Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Herkansing onderdeel 3 LOTUS-examen

Herkansing onderdeel 3 LOTUS-examen

12 december 2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het mogelijk alleen onderdeel 3 van het LOTUS-examen te herkansen. Voor de onderdelen 1 en 2 bestond deze mogelijkheid al.

Kandidaten van het LOTUS-examen die gezakt zijn op onderdeel 3a óf 3b, hoeven voortaan niet meer het hele examen over te doen. Vanaf 2019 wordt het voor hen mogelijk alleen onderdeel 3 te herkansen (dus zowel 3a als 3b). In overleg met de LOTUSkoepels is de prijs voor een herkansing van losse onderdelen (dus onderdeel 1, 2 of 3) vastgesteld op €100,-. Voor kandidaten die gezakt zijn op zowel onderdeel 3a als 3b verandert er niets. Zij moeten het gehele LOTUS-examen herkansen.