Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Hercertificering Diploma Eerste Hulp

Hercertificering Diploma Eerste Hulp

21 oktober 2016

Per 1 januari 2016 verstrekken opleidingsinstituten twee (2) data waarop consulenten kunnen langskomen om te zien op welke wijze de hercertificering plaatsvindt en hoe dit wordt geregistreerd. Dit vindt steekproefsgewijs plaats, veelal op basis van vooraankondiging. De consulent zal vooral vragen naar de registratie en kwaliteitsborging ervan en kan mogelijk meekijken bij de praktische toetsing.

Opleidingsinstituten die hier vragen over hebben, kunnen gebruik maken van deze FAQ.