Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Geloofwaardigheid keurmerken onder druk door wildgroei

Geloofwaardigheid keurmerken onder druk door wildgroei

8 januari 2016

‘De wildgroei aan keurmerken én de onduidelijkheid over waar het keurmerk voor staat, maken dat consumenten het vertrouwen in keurmerken verliezen’, liet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) weten naar aanleiding van een verkennend onderzoek dat zij liet doen naar de rol en de werking van keurmerken voor consumenten.

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Organisaties en bedrijven die keurmerken uitgeven zouden er goed aan doen een einde te maken aan de huidige wildgroei. Er moet een kader komen voor het oprichten en beheren van keurmerken. Daarmee kunnen keurmerken hun oorspronkelijke functie terugkrijgen: kansen voor bedrijven om zich te onderscheiden en een betrouwbaar hulpmiddel voor consumenten om een geïnformeerde keuze te maken.’

Consumenten vinden dat ze er vanuit moeten kunnen gaan dat een keurmerk betrouwbaar is, duidelijke informatie geeft en onafhankelijk wordt gecontroleerd. Dit staat volgens het ACM haaks op wat consumenten van de huidige keurmerken vinden.

Onafhankelijk examen
Het Oranje Kruis liet in 2015 een onderzoek doen naar het belang van een onafhankelijk examen met betrekking tot de eerstehulpverlening. Ook uit dit onderzoek bleek dat 90% van de ondervraagden een onafhankelijk EHBO-examen van grote waarde vindt.

Onafhankelijke én objectieve toetsing van de EHBO-vaardigheden en –kennis is voor Het Oranje Kruis dé voorwaarde voor het verstrekken van het Diploma Eerste Hulp.

Klik hier voor volledige persbericht ACM.