Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Geen verstrekking gegevens aan derden

Geen verstrekking gegevens aan derden

2 juli 2014

Het Oranje Kruis verklaart hierbij nadrukkelijk dat de gegevens van de bij Het Oranje Kruis geregistreerde diploma- en certificaathouders NIET ter beschikking zijn of worden gesteld aan derden en dus ook niet aan de Landelijke SOS Alarm Hulpdienst ten behoeve van hun database.

In het persbericht d.d. 2 juli 2014 over de Landelijke SOS Alarm app wordt namelijk melding gemaakt dat deze hulpdienst de landelijke database beheert van Nederlanders die Eerste Hulp competenties bezitten.

Het Oranje Kruis is de beheerder van een beschermde database van (ca. 350.000) burgers met een onafhankelijk getoetst diploma.