Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Examinatorentraining verplicht

Examinatorentraining verplicht

23 mei 2019

Sinds een aantal jaren verzorgt Het Oranje Kruis tijdens de studiedag examinatorentrainingen. Het volgen van deze trainingen is tot op heden vrijwillig geweest.

Met ingang van 1 september 2021 gaat dit echter veranderen. Als men dan als examinator ingezet wil worden, dient men de examinatorentraining gevolgd te hebben.

Om dit te kunnen bereiken, zal Het Oranje Kruis ook examinatorentrainingen organiseren buiten de studiedag om. In het najaar van 2019 worden een zestal trainingen georganiseerd voor instructeurs Eerste Hulp die examinator willen worden en voor examinatoren die nog geen training hebben gevolgd. In 2020 worden de trainingen gegeven voor alle examinatoren die examens afnemen, dus ook voor hen die in het verleden al een vrijwillige training hebben gevolgd. Na september 2021, wordt u alleen nog als examinator ingezet als u een verplichte training gevolgd heeft.

De training bestaat uit verschillende onderdelen:

- Kennis van documenten

- Het voorbereiden, afnemen en afronden van het examen

- Het geven van de uitslag

- Het verwerken van de formulieren

- Toetsingsmoment

Indien u de training met goed gevolg heeft afgelegd, wordt dit bij Het Oranje Kruis geregistreerd en bijgeschreven op u kwalificatiekaart. Tevens worden er voor deze bijeenkomst accreditatiepunten aangevraagd.

De trainingen worden door het gehele land georganiseerd. Voor de training wordt een vergoeding van €25,- gevraagd. Hiervoor ontvangt u naast de training het bijschrijven op uw kwalificatiekaart.

Instructeurs Eerste Hulp en examinatoren die nog geen training gevolgd hebben, ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor deze training met daarin een aanmeldingsformulier.