Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Evaluatie nieuwe klachtenprocedure

Evaluatie nieuwe klachtenprocedure

23 april 2015

Begin 2014 is een nieuw klachtenreglement ingevoerd. Hierdoor worden klachten op een meer eenduidige manier behandeld. Het Oranje Kruis heeft zo nog meer inzicht gekregen in de meest voorkomende onderwerpen van de klachten. Examinatoren zijn het eerste aanspreekpunt tijdens examens en zij zullen daardoor altijd extra oplettend beschouwd worden door opleidingsinstituten en kandidaten. De manier waarop examinatoren zich naar kandidaten opstellen komt meermalen voor in de klachten. Helaas moeten wij ook concluderen dat enkele consulenten zich niet als onafhankelijk observator opstellen en zich teveel mengen in het lopende examen. Dit is niet de bedoeling; een consulent is als het ware onzichtbaar en observeert het proces van examinering. De klachten vormen uiteraard een klein deel van de vele examens die jaarlijks plaatsvinden. Het Oranje Kruis complimenteert dan ook de examinatoren en consulenten die een uitstekende staat van dienst hebben.