Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Eindtermen en examenreglement

Eindtermen en examenreglement

11 februari 2019

Op de website van Het Oranje Kruis stond in document ‘Eindtermen’ en document ‘Examenreglement met eindtermen’ dezelfde informatie. Deze is nu gescheiden.

De eindtermen zijn gekoppeld aan de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH), het examenreglement is dat niet. Door deze documenten van elkaar los te maken, hoeven wijzigingen in eerstehulprichtlijnen niet meer te worden doorgevoerd in het examenreglement.