Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Eerste Hulp bij sportongevallen

Eerste Hulp bij sportongevallen

21 december 2016

Er komt geen nieuwe uitgave Eerste Hulp bij Sportongevallen. Dat heeft te maken met het uitgangspunt dat de 27e druk en het Diploma Eerste Hulp in principe alle eerstehulphandelingen bevat die een hulpverlener nodig heeft om, in welke situatie dan ook, hulp te kunnen verlenen. De eerstehulphandelingen in een sportsituatie verschillen niet van de algemene handelingen zoals in de 27e druk beschreven. Het certificaat en de aantekening blijven vooralsnog bestaan, omdat er mensen zijn die vooral vanwege die context (sport) in de eerste hulp geïnteresseerd zijn.

Voor de hercertificeringslessen gebruikt u de 27e druk van Het Oranje Kruisboekje voor de eerstehulphandelingen. Voor de informatie over het ontstaan van de sportletsels en over het al of niet doorsporten kunt u van het oude boek Sportongevallen gebruik maken. De eerstehulphandelingen uit het oude boek EHBSO zijn immers niet meer conform de actuele richtlijnen (denk aan de afgeschafte ICE regel). Ook de statistische informatie over het vóórkomen van bepaald letsel is niet actueel meer.

Het boek Eerste Hulp bij sportongevallen is bij Het Oranje Kruis niet meer verkrijgbaar maar bij andere organisaties mogelijk nog wel.