Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Dubbelrol examinator en lotus examen Diploma Eerste Hulp niet ingevoerd

Dubbelrol examinator en lotus examen Diploma Eerste Hulp niet ingevoerd

1 september 2016

Van 1 september 2015 tot mei 2016 heeft er een pilot plaatsgevonden om de mogelijkheden te onderzoeken van de rol van een lotusslachtoffer bij examinering voor het Diploma Eerste Hulp.

De achtergrond hiervan was dat de beoordelingen van de examinator en het lotusslachtoffer complementair zijn aan elkaar, een mogelijk toekomstig tekort aan (goede) examinatoren voor het examen DEH en een beoogde toename van het aantal onafhankelijke toetsingen. 

Aan de pilot hebben 17 lotusslachtoffers meegedaan met verschillende achtergrond (Instructeur Eerste Hulp en lotusslachtoffer / instructeur Lotus; Instructeur Lotus) en zijn in principe drie keer ingezet met deze dubbelrol.

Op grond van de resultaten van de pilot heeft Het Oranje Kruis besloten om de dubbelrol examinatoren en Lotus niet  in te voeren. Uit evaluatie blijkt dat volgens de respondenten in 34% van de situaties de dubbelrol deels haalbaar en in 11% van de situaties niet haalbaar is. 

Naast positieve geluiden worden er diverse negatieve ervaringen / aspecten genoemd waaronder:

- de examinator met de dubbelrol wordt aangesproken als slachtoffer en als omstander. Dit kan erg verwarrend zijn voor kandidaten

- het examen op deze manier kost gemiddeld meer tijd

- de administratie bijhouden met deze dubbelrol is lastig, waardoor de kans op verwisseling van kandidaten bij het noteren van resultaten aanwezig is

- de dubbelrol vergt veel / is belastend en beïnvloedt daardoor mogelijk de beoordelingen

- door de dubbelrol ontbreekt de adviesrol van de 2e lotus.

De kwaliteit van het examen lijkt dus eerder in het gedrang te komen in plaats van toe te nemen.

De gewaardeerde adviesrol van het lotusslachtoffer bij het examen DEH, dat sinds 1 september 2015 is ingevoerd, blijft gehandhaafd.