Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

De tourniquet in de eerste hulp

De tourniquet in de eerste hulp

26 februari 2018

Het aanleggen van een tourniquet valt op dit moment niet onder de reguliere Eerste Hulp. In Nederland zijn er geen aanslagen geweest, sinds de tourniquet weer geaccepteerd werd als hulpmiddel om hevig bloedverlies aan de extremiteiten te bestrijden. Het is op grond daarvan niet te verwachten dat de tourniquet gebruikt zal gaan worden door een individuele eerstehulpverlener. In de eindtermen van Het Oranje Kruis is het aanleggen van een tourniquet niet opgenomen.

Desondanks laten de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp (NREH) toe dat een eerstehulpverlener deze handeling leert. In deze richtlijnen is de handeling nu gericht op de georganiseerde eerstehulpverlener. De aanname is namelijk dat aanslagen vooral zullen gebeuren op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op evenementen of in risicogebieden als stations en luchthavens.

Belangrijk in dit verband is dat het aanleggen van een tourniquet niet zo maar vanzelfsprekend is. Er moet eerst een goede opleiding worden gevolgd. Als een tourniquet niet goed wordt aangelegd kan het zelfs een bloeding bevorderen. Dit is ook de reden dat in de NREH staat dat een eerstehulpverlener geen geïmproviseerde tourniquets mag gebruiken.

Ook bestaat het risico dat te snel op de tourniquet vertrouwd wordt. Het meest effectief wat betreft hevig bloedverlies is als iedereen onmiddellijk druk op een bloedende wond geeft. Dat heeft dan ook de nadruk in de basis Eerste Hulp.