Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Berichtgeving over de AVG

Berichtgeving over de AVG

25 mei 2018

Op de website HetOranjeKruis.nl staat het geactualiseerde privacy beleid van Het Oranje Kruis.

Ten behoeve van de Certificering en Hercertificering, inclusief beveiligde accounts van diplomahouders en inclusief de aansprakelijkheidsverzekering, worden persoonsgegevens opgeslagen. Uiteraard alleen met instemming van betrokkenen. In verband met de nieuwe regelgeving zal via opleiders, opleidingsinstituten en EHBO-bonden per mail opnieuw om accordering worden gevraagd. Voor zover van toepassing zijn, of worden, verwerkingsovereenkomsten met partijen afgesloten.

De stichting heeft dit jaar de gehele ICT-infrastructuur vernieuwd en extra beveiligd. Opnieuw is gekeken naar de noodzakelijke persoonsgegevens en wie daar intern bij betrokken moet zijn. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Jaarlijks wordt de veiligheid van de ICT en de beveiliging van gegevens via een audit gecontroleerd. 

U treft een tweetal documenten aan: