Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Benoeming leden Bezwarencommissie en Commissie van Beroep.

Benoeming leden Bezwarencommissie en Commissie van Beroep.

18 maart 2014

Tot 31 januari 2014 konden geïnteresseerden reageren op een vacature voor Commissielid van de Commissie van Beroep. Onlangs heeft het bestuur van Het Oranje Kruis de nieuwe leden van de Bezwarencommissie en de Commissie van Beroep benoemd. Het Oranje Kruis neemt opmerkingen en klachten serieus en deze commissies zullen zich inzetten om de klachtenprocedure correct te laten verlopen.

 

*Update*

In 2018 is de samenstelling van de Bezwarencommissie en Commisie van Beroep gewijzigd.

De Bezwarencommissie bestaat uit een externe voorzitter en interne commissieleden uit Het Oranje Kruis. Deze commissie houdt zich bezig met bezwaren tegen examenuitslagen (een klager vindt dat een kandidaat onterecht niet-competent is bevonden). De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste 3 externe commissieleden, ondersteunt door een secretaris vanuit Het Oranje Kruis. Zij worden ingezet bij beroepschriften die aangetekend zijn tegen een eerder antwoord, waar de klager het niet mee eens is. Het advies van deze commissie is definitief.

Meer informatie kunt u vinden in het Klachtenreglement van Het Oranje Kruis. De namen van de commissies kunt u hier vinden.