Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Behandeling klachten LPEV tegen Het Oranje Kruis na beroep door Rechtbank verworpen

Behandeling klachten LPEV tegen Het Oranje Kruis na beroep door Rechtbank verworpen

22 mei 2014

De door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) in 2012 bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt) ingediende klachten tegen Het Oranje Kruis zijn, na een beroep van de LPEV bij de Rechtbank tegen het besluit van de ACM de klacht niet in behandeling te nemen, medio april 2014 door de Rechtbank verworpen.

De kern van de klachten betrof het volgende: Het Oranje Kruis maakt misbruik van zijn economische machtspositie.

De ACM heeft na een eerste onderzoek besloten geen nader onderzoek in te stellen naar de klachten. In het kader van haar prioriteringsbeleid is het economisch belang, het consumentenbelang en de doelmatigheid van het onderzoek afgewogen. Beroep tegen dit besluit door de LPEV is door de rechtbank ongegrond verklaard. De rechtbank stelt namelijk dat het eerste onderzoek voldoende zorgvuldig en uitgebreid is geweest. Hieruit zijn geen concrete aanwijzingen naar voren gekomen dat Het Oranje Kruis over een machtspositie beschikt.

Zie ook hier.