Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Begeleidend schrijven 6e oplage

Begeleidend schrijven 6e oplage

11 februari 2019

Wanneer er wijzigingen zijn in een oplage met als doel de kwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld door opmerkingen over Het Oranje Kruis boekje te verwerken), wordt er een begeleidend schrijven gemaakt voor deze pagina.

De bedoeling is dat met dit begeleidend schrijven voorgaande oplages van het boekje van toepassing blijven. De instructeur hoeft dan geen nieuwe editie aan te schaffen. Als oplages worden gebruikt van voor de veranderingen, kunnen met dit begeleidend schrijven erbij toch de actualiteit of nieuwe inzichten worden gevolgd. 

De belangrijkste reden voor wijzigingen in de 6e oplage waren de wensen van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Van de gelegenheid is meteen gebruikgemaakt om andere opmerkingen van vooral instructeurs mee te nemen. De verschijningsdatum van de 6e oplage is 1 januari 2019. Het begeleidend schrijven is rondom deze datum gepubliceerd. Een aantal instructeurs heeft dit schrijven inmiddels gedownload.

Het begeleidend schrijven is echter nu op 1 punt veranderd. Op pagina 33 is namelijk in de 6e oplage een oude richtlijn terechtgekomen als voorgestelde verbetering. Sinds er reanimatierichtlijnen zijn, wordt 112 gebeld nadat vastgesteld is of reanimatie nodig is. Met de nieuwe richtlijnen moet al 112 gebeld worden als bewusteloosheid is vastgesteld. Op pagina 33 van de 6e oplage staat nu echter dat de eerstehulpverlener pas 112 belt zodra vastgesteld wordt dat de ademhaling niet normaal is. Dat klopt dus niet meer. Met de nieuwe reanimatierichtlijnen is het de bedoeling dat de AED gehaald wordt na het vaststellen van een niet-normale ademhaling.