Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Babypoppen bij het EHBO examen

Babypoppen bij het EHBO examen

18 juli 2017

Met ingang van de 27ste druk van het Oranje Kruis boekje zijn de richtlijnen voor het certificaat Eerste Hulp aan kinderen onderdeel geworden van de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp.

Hierdoor wordt er bij het examen voor het Diploma Eerste Hulp ook een baby-reanimatie (reanimatie van een zuigeling) uitgevoerd. Het Oranje Kruis volgt de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) wat betreft de reanimatie en ook als het gaat om het materiaal waarmee de reanimatie het beste getoetst kan worden.

Tot op heden heeft de NRR geen richtlijnen uitgegeven wat betreft de babypop. Vooralsnog betekent dit dat alle poppen waarbij de borstkas zichtbaar omhoog komt bij de beademing tijdens een EHBO examen gebruikt mogen worden.

Het Oranje Kruis raadt de opleiders aan reanimatiepoppen te gebruiken die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. De cursist voelt dan wat voor kracht er nodig is om een borstkas voldoende diep in te duwen bij de borstcompressies of om de borstkas iets omhoog te laten komen bij beademing.