Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Apps en netwerken van belang bij EHBO

Apps en netwerken van belang bij EHBO

14 januari 2016

Veel apps en netwerken zijn ontwikkeld om eerstehulpverleners snel te alarmeren, zodat zij naar een slachtoffer van een ongeval kunnen gaan.

Het kan van cruciaal belang zijn dat iemand heel snel wordt geholpen in de tijd die de professionele hulpdiensten nodig hebben het slachtoffer te bereiken. Denk aan iemand met een zeer ernstige bloeding, een bewusteloze, maar ook bij een hartstilstand. Het Oranje Kruis is van mening dat deze initiatieven meerwaarde voor de eerstehulpverlening kunnen opleveren. Echter hierbij is het van belang dat deze apps en netwerken aan de volgende voorwaarden voldoen:

zijn gekoppeld aan de centrale 112-meldkamer

zijn ingebed en gerelateerd aan de professionele hulpverlening en
        eerstelijnszorg

operationeel zijn en duidelijkheid geven over de technische aspecten

betrouwbaar zijn, inclusief transparantie over ideële en commerciële motieven

van toegevoegde waarde zijn voor de hulpbereidheid en hulpverlening in
        Nederland