Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Afscheid voorzitter Raad van Toezicht

Afscheid voorzitter Raad van Toezicht

17 januari 2018

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers en toezichthouders van Het Oranje Kruis is afscheid genomen van Evert van Ankum als voorzitter van de Raad van Toezicht.

De betrokkenheid van Evert van Ankum als toezichthouder bij Het Oranje Kruis dateert vanaf 2002. Na 15 jaar nemen de Raad van Toezicht, de bestuurder en de operationele organisatie afscheid. De code voor goed bestuur is onverkort van toepassing binnen de huidige bestuurlijke structuur. Juist omdat hij als toezichthouder mede voor goed bestuur zorg heeft gedragen.

Met een arbeidsverleden als militair arts, inspecteur voor de gezondheidszorg binnen defensie en binnen de civiele zorg, paste de toezichthoudende rol bij Het Oranje Kruis als een maatpak van klasse. Immer minzaam en scherp met een natuurlijk gezag, gecombineerd met kennis van zaken.

De geschiedenis van de organisatie kent enkele bijzondere momenten, zowel op bestuurlijk-organisatorisch vlak, als ook op het persoonlijk vlak. De organisatie is daarbij nooit uit de bocht gevlogen. Het is niet in de laatste plaats de grote verdienste van Evert dat de organisatie niet alleen overeind is gebleven, maar ook koersvast is doorgegaan.

Jelle Marchand volgt Evert van Ankum op als voorzitter van de Raad van Toezicht.