Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Advies in verband met hercertificering diploma Instructeur Eerste Hulp per 1-10-2014

Advies in verband met hercertificering diploma Instructeur Eerste Hulp per 1-10-2014

8 mei 2014

De Instructeurs Eerste Hulp worden geadviseerd om in hun persoonlijk dossier in PE-online te kijken hoe zij er voor staan.

Zie hier.

De rayonleiding wordt vriendelijk verzocht te controleren of zij alle presenties en beoordeelde competenties in PE-online hebben ingevoerd. De Instructeur Eerste Hulp moet over de actuele informatie kunnen beschikken.