Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Accreditatie Instructeurs en het gebruik van de tourniquet

Accreditatie Instructeurs en het gebruik van de tourniquet

26 februari 2018

In de Veldnorm Evenementenzorg (in ontwikkeling) komt te staan of het aanleggen van een tourniquet tot de competenties van de zorgverlener evenementen gaat behoren en bij welke zorgverleners dit precies gaat horen. Dit zal door alle relevante medische beroepsverenigingen worden vastgesteld.

Zolang niet vaststaat wie welke competenties mag vaststellen, is het standpunt van Het Oranje Kruis dat risicovolle handelingen, die buiten de reguliere EHBO vallen, alleen onder verantwoordelijkheid van een ter zake deskundig medisch specialist (arts) kunnen worden vastgesteld.

De opleiding Instructeur “Stop de bloeding - red een leven” van het VUMC levert voor Instructeur Eerste Hulp 3 accreditatiepunten voor onderdeel 5 op. Dit is mogelijk omdat deze opleiding onder directe verantwoordelijk staat van een traumachirurg.

De Veldnorm zal vaststellen of deze verantwoordelijkheid ook naar anderen gedelegeerd mag worden. Of er wat voor de reguliere eerste hulp gaat veranderen, hangt af van de NREH 2021.

De Instructeurs Eerste Hulp in het rayon kunnen van een Instructeur “Stop de bloeding - red een leven” wel scholing krijgen om de handeling zelf uit te voeren, maar niet de scholing als instructeur om anderen weer te scholen. Dit levert maximaal 2 accreditatiepunten op onder onderdeel 5. Hiervoor vraagt Het Oranje Kruis aan het rayon of:

  • deze scholing leidt tot een certificaat “Stop de bloeding – red een leven” basis van VUmc. Dan kunnen de instructeurs Eerste Hulp hiervoor zelf accreditatiepunten aanvragen door hun certificaat te sturen naar accreditatie@remove-this.ehbo.nl
  • deze scholing niet leidt tot een certificaat “Stop de bloeding – red een leven” basis van VUmc. Dan kan het rayon deze scholing op de gebruikelijk manier aanvragen via PE-online. In de bijlage moet dan een kopie van het certificaat “Instructeur “Stop de bloeding - red een leven” van VUmc geüpload.