Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Accreditatie hercertificering Instructeur Eerste Hulp

Accreditatie hercertificering Instructeur Eerste Hulp

31 oktober 2013

- Volgens planning zijn voor 1 oktober de diploma’s voor de periode 2013-2015 naar de rayons verzonden. De instructeurs van wie niet bekend was bij welk rayon ze zijn aangesloten hebben het een paar dagen later op hun huisadres ontvangen.

- Is uw diploma instructeur Eerste Hulp geldig tot 1-10-2014?

Bekijk dan nu al de stand van zaken in uw persoonlijk dossier in PE-online.Zo nodig kunt u hier dan rekening mee houden met het volgen van nascholingen en het op tijd laten beoordelen van zowel uw eerste hulp- als instructievaardigheden.

Bent u nog niet eerder ingelogd geweest in uw persoonlijk dossier dan vindt u hier de link. U vindt hem ook op onze website

Heeft u vragen m.b.t. inloggen of uw persoonlijk dossier? Bel of mail met de helpdesk accreditatie: accreditatie@ehbo.nl of 070-3383224.