Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aanvullende eis rayonleiding in verband met Eerste Hulp aan kinderen

Aanvullende eis rayonleiding in verband met Eerste Hulp aan kinderen

30 augustus 2017

Met de invoering van de nieuwe eindtermen per september 2016 is het diploma Instructeur Eerste Hulp inclusief Eerste Hulp aan Kinderen. Zoals eerder gecommuniceerd zijn / worden per 1 oktober 2017 respectievelijk 1 oktober 2018 de drie competenties met betrekking tot Eerste Hulp aan kinderen standaard opgenomen in de hercertificeringseisen voor de Instructeur Eerste Hulp.

In het verlengde hiervan wordt per 1 januari 2018 de eis aan de arts, verpleegkundige of fysiotherapeut van het rayon aangevuld. De eis dat zij in het bezit moeten zijn van een geldig door de NRR erkend certificaat instructeur BLS/AED, wordt aangevuld met de eis dat zij ook in het bezit moeten zijn van een geldig door de NRR erkend certificaat Instructeur PBLS. Het Oranje Kruis controleert of deze informatie inmiddels bij haar bekend is. Zo nodig wordt contact opgenomen met de rayonleiding.