Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

7 februari 2018

Het Oranje Kruis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al haar diplomahouders Eerste Hulp, Jeugd Eerste Hulp, instructeurs Eerste Hulp en certificaathouders Eerste Hulp aan kinderen en vanaf 18 september 2018 ook voor certificaathouders Reanimatie (AED).

Deze verzekering is persoonsgebonden en geldig in iedere situatie, waarbij de persoon (in bezit van een geldig diploma of certificaat) op vrijwillige basis Eerste Hulp verleent. Een hulpverlener is met deze verzekering verzekerd tegen sancties die volgen uit het foutief handelen van de hulpverlener met gevolgen voor het slachtoffer. Evenals materiële schade die is toegebracht tijdens het verlenen van hulp. 

Voor meer informatie aangaande de aansprakelijkheidsverzekering zie hier.

Heeft u nog meer interesse in Eerste Hulp en de wetgeving? In januari 2018 heeft Het Oranje Kruis het boek “Eerste Hulp bij Ongevallen en Het Recht” gepubliceerd. In dit boek wordt de lezer wegwijs gemaakt in de wereld van hulpverlening en de wet aan de hand van waargebeurde casuïstieken. Meer
informatie vindt u op onze webshop.