Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aanpassingen procedure voor de hercertificering Diploma Lotus inclusief Diploma Eerste Hulp

Aanpassingen procedure voor de hercertificering Diploma Lotus inclusief Diploma Eerste Hulp

23 maart 2017

De hercertificering van iemand die in het bezit is van het Diploma Lotus inclusief het Diploma Eerste Hulp bestaat uit twee onderdelen. Het Diploma Lotus kan worden gehercertificeerd worden door een Instructeur Lotus, het Diploma Eerste Hulp door een Instructeur Eerste Hulp (incl. BLS/AED en PBLS).

Vanaf april zal er een hercertificeringslijst worden opgestuurd naar de Lotuskring voor het Diploma Lotus. Voor hercertificering van het Diploma Eerste Hulp gaat er een aparte hercertificeringslijst naar het opleidingsinstituut voor het Diploma Eerste Hulp. Beide lijsten komen apart binnen bij Het Oranje Kruis en worden verwerkt.

In de maand voor het verlopen van het Diploma Lotus ontvangt de Lotuskring voor hun leden, waarvan zowel het Diploma Eerste Hulp als het Diploma Lotus gehercertificeerd mogen worden, net als voorheen de beide pasjes met factuur.

Opleidingsinstituten voor het Diploma Eerste Hulp kunnen dus twee verschillende hercertificeringslijsten ontvangen: één voor mensen met en één voor mensen zonder het Diploma Lotus, zodat zij weten om welke leden het gaat.