Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aanpassingen

Aanpassingen

21 oktober 2016

Op pagina 2 van het document met de examenseries is de laatste zin verwijderd. Het gaat om de zin “Als men een traumazwachtel heeft liggen en de kandidaat kiest hiervoor, hoeft er geen 10 minuten druk meer op de wond uitgeoefend te worden: de traumazwachtel neemt deze taak over.” Deze vervalt omdat de 10 minutenregel niet meer gehanteerd wordt, zie pagina 32 van de 27e druk.

In het document Informatie over het examen 27e druk is de tekst bovenaan pagina 4 gewijzigd over het inschakelen van de examinator als omstander bij een hevige bloeding. De nieuwe tekst luidt: Als dit op het examen aan de examinator (in zijn rol als omstander) wordt gevraagd zal deze dit niet uitvoeren. De kandidaat dient deze handeling zelf uit te voeren.

Documenten