Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aanpassing eisen didactici rayons

Aanpassing eisen didactici rayons

1 september 2016

Van de didactici van de rayonleiding wordt o.a. gevraagd dat zij over actuele onderwijservaring beschikken. Dit tonen zij aan met een werkgeversverklaring of een bewijs van nascholing.

Het Oranje Kruis heeft de geldigheidstermijn van de werkgeversverklaring of scholing voor de rol van didacticus van een rayon aangepast van 2 jaar naar 4 jaar. Dit naar aanleiding van het  â€śWetsvoorstel in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal” waarin de rijksoverheid ook uitgaat van een periode van 4 jaar.

De eisen aan de rayonleiding zijn officieel ingevoerd op 1-1-2015. In plaats van voor 1-1- 2017 zal aan didactici pas voor 1-1-2019 een nieuwe werkgeversverklaring of scholingsbewijs gevraagd worden en bewijs van een scholing voor de rol van didacticus.

Het Oranje Kruis onderzoekt de mogelijkheid of  gebruik gemaakt kan worden  van het lerarenregister zodat dubbel werk wordt voorkomen.

Alle overige eisen blijven gehandhaafd.