Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Aankondiging diploma Georganiseerde Eerste Hulp

Aankondiging diploma Georganiseerde Eerste Hulp

23 februari 2015

Iemand met een diploma Eerste Hulp op zak is prima in staat in de dagelijkse praktijk eerste hulp te verlenen. Ziet hij iemand op straat in elkaar zakken, of valt een kind van het klimrek, dan maakt hij zich als burgerhulpverlener bekend en gaat aan de slag. Omdat een gediplomeerde eerstehulpverlener als zodanig niet herkenbaar is, kan niemand hem rechtstreeks als hulpverlener aanspreken.

In bepaalde situaties wordt er echter meer kennis en kunde verwacht van eerstehulpverleners. Bijvoorbeeld als zij in georganiseerd verband hulp verlenen bij festivals, grote sportwedstrijden en andere (risicovolle) evenementen met veel deelnemers en/of publiek.

Deze hulpverleners maken deel uit van de georganiseerde vrijwillige eerstehulpverlening en hebben in dat verband afspraken gemaakt met de evenementenorganisatie over hun taken en verantwoordelijkheden en over de afstemming daarvan met die van de professionele hulpverleners. Door hun onderscheidende kleding zijn zij in dergelijke situaties voor het publiek duidelijk als hulpverlener herkenbaar.

Het publiek moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat deze hulpverleners daadwerkelijk competent zijn. Van hen mag niet alleen worden verwacht dat zij de eerstehulphandelingen goed uitvoeren, maar ook dat zij goed zijn voorbereid op de taken en verantwoordelijkheden die zij in de organisatie bij dit specifieke evenement hebben. Denk bijvoorbeeld aan een meer professionele hulpverlenersattitude en aan samenwerking met andere (professionele) hulpverleners of aan taken op het gebied van registratie. Meer dan degenen met een diploma Eerste Hulp zal de georganiseerde eerste hulpverlener bewust met een gestructureerde benadering volgens de ABC(DE)-methodiek moeten werken.

Het Oranje Kruis is daarom van plan om aansluitend op het Diploma Eerste Hulp een diploma Georganiseerde Eerste Hulp in het leven te roepen, dat qua eindtermen nauw aansluit bij de inhoud van het boek Gevorderde Eerste Hulp (Pim de Ruijter e.a.).

Pilot
Ter voorbereiding van deze nieuwe certificering wordt in de eerste helft van 2015 een pilot uitgevoerd waarin ervaring wordt opgedaan met zowel de uitvoering van de cursus als met de toetsing van de kandidaten. Ook wordt gekeken naar de financiële haalbaarheid van de examenopzet.

Examinering
Tijdens de cursus worden verschillende competenties beoordeeld waarna de cursus wordt afgesloten met een examen, waarbij de kandidaat de competenties integraal moet toepassen. De eerstehulpverlener wordt geëxamineerd in een hulpverleningsscenario waarbij hij samen met anderen hulp verleent. De kandidaten worden beoordeeld door een onafhankelijk examenteam.

Bij de hercertificering (verlenging) van het certificaat zal gekeken worden naar de praktijkervaring van de georganiseerde eerstehulpverlener. Het beoordelingskader moet nog verder worden ontwikkeld.

Om de cursus zo efficiënt mogelijk te kunnen in te richten wordt van de cursist verwacht dat hij zich voorafgaand aan de cursus voorbereidt (theorietoets) en dat hij een actieve houding heeft tijdens de lessen.

Wanneer?
De verwachting is dat de eerste examens voor het Diploma Georganiseerde Eerste Hulp in 2016 zullen worden afgenomen. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.