Evaluatie aangescherpt DEH-examen

21 september 2020

Sinds 15 juni j.l. neemt Het Oranje Kruis examens af conform de aangescherpte richtlijnen rondom corona. Dit doen we ter bevordering van de veiligheid van zowel de kandidaat als de examinator en het lotusslachtoffer. Alle examinatoren en lotusslachtoffers die in de afgelopen periode bij een examen betrokken waren, zijn gevraagd deze te evalueren. 

De gewijzigde maatregelen ten opzichte van examinering vóór coronatijd betreffen voornamelijk de volgende elementen:

 • Bij ieder examen is nog maar 1 lotus aanwezig. Redenen hiervoor zijn:
  • Beperking aantal mensen in 1 ruimte.
  • Besparing voor de organisatie die het examen organiseert. (Door de overheidsmaatregelen hebben deze organisaties vaak al veel te lijden gehad en moeten zij bovendien investeren in alternatieven om te verbinden, zoals bijvoorbeeld fantoom-armen)
  • De protocollen van de lotuskoepels staan ook het uitvoeren van levensreddende handelingen met behulp van lotusslachtoffers niet toe. Hierdoor dreigt een gebrek te ontstaan aan lotussen die wel willen optreden.
 • Kandidaten, examinatoren en lotusslachtoffers dragen handschoenen.
 • Kandidaten, examinatoren en lotusslachtoffers dragen op verzoek een mondkapje.
 • Lotusslachtoffers worden alleen binnen anderhalve meter benaderd voor levensreddende handelingen.
 • De examenonderwerpen worden zo verdeeld, dat de lotus maar bij 1 examinator aanwezig hoeft te zijn.
 • Er is voldoende tijd tussen de kandidaten om zaken te reinigen.
 • De organisatie zorgt dat er voldoende reinigingsmateriaal aanwezig is.

 

Resultaten

Alle examinatoren en lotusslachtoffers die in de afgelopen periode bij een examen betrokken waren, zijn gevraagd deze te evalueren. Hieruit komt naar voren dat men grotendeels zeer tevreden is met de aangescherpte richtlijnen en deze goed uitvoerbaar vindt. Een prachtig resultaat voor al het werk en aanpassingsvermogen van alle betrokkenen!

Het lukte in bijna alle gevallen voldoende afstand tot elkaar te bewaren, behalve uiteraard bij levensreddende handelingen. Ook de handschoenen werden vaak gedragen. Lotussen ondervonden hiermee echter soms hinder bij het grimeren. Met de aanwezigheid van voldoende ontsmettingsmiddelen werd het dragen van handschoenen niet altijd nodig geacht. Het gebruik van mondkapjes was echter minder frequent, alleen als men binnen 1,5 meter van elkaar moest komen.

Het tussentijds reinigen van de benodigde voorwerpen verliep bij vrijwel elk examen voorspoedig. Wel werd hierbij veelal gebruikgemaakt van door de organisatie geregelde extra hulp, of hadden de kandidaten ieder een eigen oefenpop. Dat scheelde tijd.

 

Inzet 2e lotus mogelijk

Opmerkelijk is dat bijna iedereen de tweede lotus miste. Het werken met één lotus tijdens het examen bleek vaak toch lastig. Bij levensreddende handelingen worden lotussen veelal volledig ingezet, bij ander letsel grotendeels alleen voor acteren en grime. Het bleek lastig een lotus te verdelen over twee examinatoren, waardoor er te veel theorie moest worden uitgevraagd. Bovendien miste men het tegenspel.

Het tegenspel kan door corona helaas nog niet worden heringevoerd. Wel heeft Het Oranje Kruis besloten de inzet van een tweede lotus weer mogelijk te maken, hoewel dit niet wordt verplicht. De inzet van een tweede lotus kan uiteraard alleen wanneer de examenruimte het qua omvang mogelijk maakt nog steeds voldoende afstand van elkaar te bewaren.

Tenslotte is gevraagd of de examinatoren en lotussen vinden dat de kandidaten met de huidige manier van examineren een volwaardig Diploma Eerste Hulp verdienen. Ongeveer 95% van de ondervraagden gaf hierop een bevestigend antwoord. In een enkel geval vroeg men zich af of met het meer uitvragen van de theorie de kandidaten in werkelijkheid ook de vaardigheden goed beheersen. Dit hopen we te kunnen opvangen met de mogelijke inzet van een tweede lotus. Al met al een zeer positieve evaluatie van een bijzondere periode. Hoewel iedereen het erover eens is dat we het liefst zo snel mogelijk weer terug willen naar de oude situatie.