Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Diplomachecker

Diplomachecker

Het Oranje Kruis biedt de Diplomachecker aan om organisaties in de gelegenheid te stellen te controleren of diplomahouders over een geldig diploma of certificaat beschikken. De Diplomachecker vermeldt hiervoor over welke diploma’s c.q. certificaten de diplomahouder beschikt en tot wanneer deze diploma’s c.q. certificaten geldig zijn. Het Oranje Kruis levert met deze Diplomachecker een bijdrage aan een verantwoorde eerstehulpverlening. Heeft u een diploma of certificaat van Het Oranje Kruis en wilt u niet vindbaar zijn via de Diplomachecker stuur dan een e-mail met uw naam en diplomanummer naar mutaties@ehbo.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de Diplomachecker vult u het diplomanummer in en de achternaam van de diplomahouder.

Voorbeeld:
Dhr. J. A. van Leeuwen
Vul het diplomanummer in van de heer Van Leeuwen.
Bij het invoeren van de achternaam geen tussenvoegsel gebruiken.
Vul hier in: Leeuwen

Diplomanummer:
Achternaam:
Instructeurskiezer

Hier kunt u zoeken naar een Instructeur Eerste Hulp in uw omgeving. Wanneer u de woonplaats leeg laat, ziet u het landelijke aanbod.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Diplomachecker

Kijk hier tot wanneer uw diploma of certificaat geldig is.