Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Geldigheid diploma’s

Geldigheid diploma’s

11 mei 2016

De door Het Oranje Kruis uitgegeven diploma’s zijn twee jaar geldig, waarna deze gehercertificeerd (verlengd) worden. De geldigheid van een diploma heeft meerdere implicaties. Het gaat om de actuele kennis en kunde die telkens weer expliciet moet worden gemaakt. Hieraan is ook de aansprakelijkheidsverzekering gekoppeld.

Diploma’s zijn persoonsgebonden, daarom ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de geldigheid ervan bij de individuele eigenaar. Om die reden kunnen alle diplomahouders tegenwoordig zelf de geldigheid checken via de diplomachecker. Dat neemt niet weg dat zowel cursusaanbieders/opleidingen als Het Oranje Kruis hierin ondersteunen door middel van verlengingslijsten, de portal van de website en de certificeringswekker.