Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de bezoekerservaring. Lees meer in het Privacybeleid van Het Oranje Kruis. OK

Eindtermen 2016

Eindtermen 2016 - 27e druk het Oranje Kruis boekje

Eindtermen Diploma Eerste Hulp
Op 15 juni 2016 zijn de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp verschenen. Nieuw is dat hierin de Eerste Hulp aan kinderen is opgenomen. Hiermee is de houder van een Diploma Eerste Hulp een allround eerstehulpverlener die in staat is onder alle omstandigheden aan iedereen, van jong tot oud, Eerste Hulp te verlenen.

Praktisch betekent dit:
• Vanaf 1 januari 2017 wordt het examen definitief afgenomen volgens de nieuwe eindtermen.
• De duur van het examen blijft ongewijzigd (30 minuten).
• Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Zie hieronder.
• Houders van het Diploma Eerste Hulp worden tijdens de hercertificeringslessen bijgeschoold in de Eerste Hulp aan kinderen. Hiervoor is tot 1 januari 2019 de tijd.
• Voor houders van het Diploma Eerste Hulp in combinatie met het certificaat Eerste Hulp aan kinderen wijzigt niets. Bij de hercertificeringslessen komt ook Eerste Hulp aan kinderen aan bod. De aantekening blijft tot 1 januari 2019 nog apart vermeld op het diploma.

Certificaat Eerste Hulp aan kinderen
Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen blijft bestaan. Er zijn namelijk mensen die alleen in eerstehulpverlening aan kinderen geïnteresseerd zijn, bijvoorbeeld vanwege hun beroep in de kinderopvang. Het Oranje Kruis wil hen de mogelijkheid blijven bieden om een certificaat te halen dat uitsluitend op die doelgroep is gericht.

Praktische uitwerking:
• Vanaf 1 januari 2017 gelden de nieuwe eindtermen (5e druk Eerste Hulp aan kinderen: verschijnt 1 januari 2017).
• Om het certificaat geldig te houden volgen de houders van het certificaat hercertificeringslessen Eerste Hulp aan kinderen.
• Houders van het certificaat Eerste Hulp aan kinderen kunnen in het bezit komen van het Diploma Eerste Hulp door daarvoor het examen af te leggen. Er wordt geen dispensatie verleend, ook niet op onderdelen.

Instructeurskiezer

Hier kunt u zoeken naar een Instructeur Eerste Hulp in uw omgeving. Wanneer u de woonplaats leeg laat, ziet u het landelijke aanbod.

Cursuskiezer

Zoek een EHBO cursus in uw plaats of bij u in de omgeving.

Diplomachecker

Kijk hier tot wanneer uw diploma of certificaat geldig is.